QualityAhead combineert het “Intelligence werken” met Procesoptimalisatie en Teamontwikkeling.

Door de ontwikkeling van processen met de medewerkers zelf uit te voeren, wordt de meeste waarde uit de organisatie gehaald. Daar geloven wij in. Toegevoegde waarde wordt gecreëerd door het toepassen van Analytics en het organiseren van Data in de processen en het organiseren van het “intelligence” werken. Dat leveren wij. De focus ligt op de lange termijn gezondheid van uw totale organisatie.

In alles wat QualityAhead aanpakt wordt gewerkt aan duurzame verbindingen met informatie tussen mensen onderling en met systemen, vanuit het integrale perspectief. Door inlevingsvermogen in organisatie en medewerker, wordt de vooruitgang geboekt en de collectieve intelligentie aangesproken. Met een energieke procesgerichte aanpak wordt gezocht naar nieuw evenwicht op een hoger kwaliteitsniveau. Balanceren tussen communiceren en automatiseren staan daarin centraal.

Deze manier van werken, gedreven vanuit Groeien en Leren, zorgt voor helderheid en werkt als een katalysator op de omgeving. Organisatie en mens komen verder door het aanspreken van hun eigen kunde en kracht met centraal daarin hun eigen vakmanschap. Persoonlijke en organisatorische barrières worden doorbroken door substantieel meer aandacht te geven aan relatie, reflectie en kennisdeling.

Motto:  Zonder doel wordt het lastig ploeteren, zonder humor en lef wordt ’t nooit wat.

Quality - Ahead

Investeren in het nu bepaalt de kwaliteit van morgen
 • Processen worden teruggebracht naar hun essentie. De horizontaal insteek, maakt meer klantgedreven. Een helder benoemde output maakt effectiever. Daarna worden de zeven verspillingen aangepakt. Dat maakt efficiënter. Door de medewerker en zijn ontwikkeling centraal neer te zetten, wordt de juiste toon gezet en de omgang met (zijn eigen) informatie bevorderd.
 • Beeld spreekt de verbeelding aan. Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Met Data discovery, -visualisatie en -analytics wordt antwoord gegeven. Het apart benoemen van de "Analyticsfunctie" zorgt voor een professionele manier van de opbouw van betere inzichten en besluiten. Met het `ontwikkelen` van informatie en het op zoek gaan naar de patronen en uitzonderingen, wordt maximale uit de informatie gehaald.
 • De kwaliteit van data staat centraal door data warehousing op de juiste volwassenheidsniveau te implementeren, masterdata management helder beleggen en verantwoordelijkheden voor registratie transparant terugleggen. Data = cultuur, taal van de organisatie. Ook hierin krijgt de medewerker een centrale rol. In de kern: Betekenisgeving = Wat betekent de data en wat doen we ermee?

De toegevoegde waarde wordt gecreëerd door de manier waarop processen worden geoptimaliseerd en bijbehorende rollen en functies in helder perspectief worden geplaatst.

Daarbij maakt QualityAhead gebruik van kennis en ervaring van Veranderkunde, Proceskunde, Datavisualisatie, Business Intelligence & Datamanagement. Interventies worden vanuit de Lean toolbox en de Veranderkunde ondersteund.

Organisaties waarderen ons om het onafhankelijk denken,  de “doen”-mentaliteit en de ontwapende begeleiding.  De verbinding tussen directie en medewerker wordt met respect herstelt voor alle stakeholders. Uiteindelijk creëren wij een stabiel evenwicht met een helder en concreet pad naar de missie.

Door met elkaar in dialoog te gaan, worden kennis en vaardigheden gedeeld. De een is goed in tooling, de andere is goed in betekenisgeving, de derde weet wat besturen is en de vierde is een kei in hoe het proces nu werkt. In teamverband zorgen we ervoor dat het gewenste proces met de juist besturing (soft & hard skilled) met een helder verbeterplan en dashboard wordt verrijkt.

Groei en evenwicht

Als een pingpong van links naar rechts, als een spiraal eromheen, naar voren of gewoon rechtdoor?
Inzetbaar
 • Ad Interim - Samenwerken!

  We worden ingezet als Medewerkend voorman, Interim teamleider, Solution architect, Business analist en als trainer / coach. Door de combinatie van Proceskunde met Veranderkunde (Gedrag en Houding) wordt de rol van intermediair en procesbegeleider uitmuntend vervuld! In deze kern zit altijd aandacht, uitleg en vorming van een lange termijn blik.
 • Diagnose, een nieuwe aanpak

  Diagnosticeren is een vak apart. En toch weet iedereen wel de oplossing: Iets vinden is niet moeilijk. Maar durf je anders te kijken? Durf je meervoudig te kijken? Durf je los te komen van je eigen veronderstellingen? Door een hypothese te stellen, en deze hypothese te toetsen komt de kern naar boven. Resultaat: Een gedragen aanpak van het onderliggende probleem.
 • Strategisch pad of Architectuur

  Architectuur of gaan doen? Als de horizon helder is, blijkt het pad (Hoe?) nog altijd lastig te bewandelen. Juist vanwege zeer sterk overzicht, de menselijke maat en de klantgedreven focus is QualityAhead als geen ander in staat een helder afgestemde roadmap (of solutionarchitectuur) op te stellen.
 • Methode en workshopstijlen

  Slagen van de methode is altijd sterk uitvoerings en dus persoonlijk gebonden. Qualityahead geloofd in Passie, Leergierigheid en samenwerken. Een moment voor kennisdeling is daarin zeer belangrijk!. De volgende methodes zijn worden gebruikt SCRUM, Lean Toolbox, Intervisiebegeleiding. (zoals Mindmapping, Appreciative Inquiry) Ook is er een brede set aan andere werkvormen voor een workshop beschikbaar.
 • BI Tools vaardigheden

  Met toolexpertise laat je de systemen spreken. Er is kennis van zowel Discovery (Qlikview, Tableau/Powerpivot) als traditionele toolsets (Cognos / Business Object)

Waar-de

Het toevoegen van helderheid: De waarheid

Kwaliteit essentieel geworden om het onderscheid te maken, .. of om jezelf te kunnen zijn! Kwaliteit =  ”Fit for the purpose”. Geen doel > geen fit.

Om fit te zijn voor de opdracht, moeten kennis en vakmanschap onderhouden worden.

 

Kwaliteitsborging
 • Lesgeven

  QualityAhead geeft drie dagen per maand les in Business Intelligence en Analytics bij de CIBIT Academy, onderdeel van INSPEARIT: www.CIBIT.nl
 • Accreditatie voor diagnoses

  Om de veranderkundige vaardigheden op een hoogwaardig peil te houden, is Edward Blom opgenomen in het register van de Orde voor Organisatieadviseurs als “Certified Management Consultant”. Daarmee is hij de verplichting aangegaan om aan het veranderkundig kwaliteitsniveau te voldoen. Hij neemt ook deel aan het intervisieplatform bij deze Orde.
 • Ontwikkeling en Opleiding

  QualityAhead houd van leren en groeien. Juist ook door onderwerpen zelf uit te diepen, wordt een continue vooruitgang geboekt. Op dit moment staan de data discovery tools en visualisatie op het programma.
 • Onafhankelijkheid

  Door als zelfstandige op te treden is het enige belang onze werkrelatie. Belangen zijn dus geminimaliseerd waardoor het beste advies kan worden geborgd van het eigen probleem.

Gezond - verstand

... meer dan alleen het verstand, maakt gezond ...
Een blik op de vervulde rollen
 • Met een maand ongelooflijk hard werken wordt met een verkeerd gekozen toolset, de "Technical Dept" omgezet in een goed werkend systeem en in een klap 10 miljoen bespaard. Daarna wordt begonnen met alle herstelwerkzaamheden.
  Ontwikkelaar, Unilever, 2002
 • Door het ontwikkelen van rapportages in wekelijkse bila's met de directeur worden per direct tankstations gesloten.
  Ontwikkelaar, Shell, 2002
 • Tussentijdse evaluatie van een implementatie BusinessObject , Kalido op SAP SD leidt tot stopzetten van het project.
  Implementatiemanager, Shell, 2004
 • Meewerken en een resultaat laten zien, leidt tot rolduidelijkheid en procesgerichte werken aan intelligence. SCRUM als methode en Qlikview als Discovery tool, een juiste keuze!
  Procesbegeleider & Ontwikkelaar, OMC Group, 2013
 • In een troebele omgeving voor met organisatieveranderingen en waar alleen het droomresultaat  helder is, wordt een basis architectuur uitgewerkt en een stappenplan ontwikkeld.
  Solutionarchitect, ProRail, 2013
 • Een groot overzicht over de processen en de besturing, leidt inzicht in de correlatie van de KPI's. Mensen die samenwerken gaan dezelfde taal spreken. Er ontstaan eenduidige definities.  
  Informatiemanager BI, NedTrain, 2009
 • De operationele dienstregeling is een strategische asset. Dit wordt benoemd en vastgelegd.
  Informatiestrateeg, NedTrain, 2011
 • "Het grootste risico zit bij de mensen en hun onderlinge samenwerking"  > Een aanpak voor de de vergrijzing en achterstand in opleidingen wordt opgesteld  
  Manager Strategie, NedTrain, 2012
 • Door uitwerken van visie voor “Werken met Business Intelligence” wordt vooruitgang geboekt. Door deelname aan alle BI overleg platformen wordt kruisbestuift. Met het inrichten van een ProRail breed project portfolio overleg, wordt de horizontale verbinding op senior niveau versterkt. Business Intelligence is als proces terug op de kaart gezet.
  Quality Assurance, ProRail, 2013

QualityAhead             Procesoptimalisatie & Business Intelligence

M: +31 6 54602419

E: Edward.Blom@QualityAhead.nl

L: www.linkedin.nl/in/EdwardBlom

T: @QualityAhead_NL

  

Ver-beeld-ing

Een beeld zegt meer dan al die woorden

Achter QualityAhead zit Edward Blom, zelfstandig ondernemer. Hij zet zijn kennis, zijn leergierigheid en netwerk in door opdrachten voor bedrijven en organisaties uit te voeren.